You are here: Home / Destinations / Sweden / All Documents - Stockholm / Stockholm - Religious groups

Stockholm - Religious groups

 • Catholic
  Katolska Heliga Familjens Församling 
  Tel: + 46 (0)8 505 991 00
 • Orthodox
  Svensak Ortodoxa Kyrkan  
  Tel: + 46 (0)8 741 27 60
 • Protestant
  Anglican/Episcopal   
  Tel: + 46 (0)8 663 82 48
 • Methodist
  St.Paul Metodistförsamling  
  Tel: + 46 (0)8 6641884
 • Mormons
  Mormonerna    
  Tel: + 46(0)8 544 709 30
 • Buddists
  InternationalBuddist progress society 
  Tel: + 46 (0)8 509 358 01

Vocabulary

Association= Församling
Church = Kyrka

Filed under: ,